شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی، سردار دلها شهادتت مبارک اخبار

شهادت سردار پر افتخار اسلام شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را بر تمام هموطنان تسلیت و تهنیت عرض میکنیم.

گروه
منبع
تاریخ ارسال ۱۳۹۸/۱۰/۱۳
شرکت آرد زر
Zar Flour http://zarflour.ir